No One Likes Us

Booking Agency

Regulamin

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu/imprezy bez wczeźniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu imprezy, do tego co następuje:

1. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu.
2. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio – video.
3. Zarządzić aby posiadacz biletu opuźcił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
4. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
5. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy bez uprzedzenia, z przyczyn będących poza kontrolą organizatora i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, poza zwrotem częźci lub całkowitej sumy na jaką opiewa bilet.
6. Dokonać zmian w programie pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty i pasy o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty (np. szklane), które mogą stanowić zagrożenie.
8. Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadaczowi biletu jeźli zajdzie taka potrzeba.
9. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
10. Odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków. Wnoszenie aparatów fotograficznych, wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio – video oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.

Podaj dalej